30/05/2024
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναζητά ένα μέλος της φοιτητικής κοινότητας για να συμμετάσχει στο Student Forum του YUFE!
Εάν πιστεύεις στην ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς, φοιτητοκεντρική τριτοβάθμια εκπαίδευση και […]
 
 

Συνδεθείτε μαζί μας