Η σύνδεση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αφού επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αναφορά σε διάφορες πηγές, όπως είναι το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων και οι Ανακοινώσεις Τύπου του Πανεπιστημίου, ο κατάλογος των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις ειδικότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και Αρχεία Ανακοινώσεων Τύπου, φωτογραφιών, ταινιών, άρθρων κ.ο.κ.

Το πιο πάνω υλικό, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για εκδηλώσεις, εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία κ.λπ., βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Δημοσίων Σχέσεων
Επικοινωνία

Φωτεινή Παναγή
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων, Πρυτανεία
Υπεύθυνη Γραφείου Eπικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Πρυτανεία
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλ.: +357 22 894345
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: panayi.fotini@ucy.ac.cy, prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα:  www.ucy.ac.cy, https://www.ucy.ac.cy/promotion/el