13/02/2024
Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ  2023-2024 / Teaching of Greek as a second/foreign language – UCY Lifelong Learning Program 2023-24
Το σεμιναριακό Πρόγραμμα, με εισηγήτρια την Δρα. Μίνα Γιαννούλα (Τμήματα […]
08/02/2024
Προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής έργων τέχνης για εμπλουτισμό κτηριακών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  UCY-2023-079-EET ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ […]
 
 

Συνδεθείτε μαζί μας