19/03/2024
Πρακτικές προτάσεις για την παιδαγωγική των βρεφών – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ  2023-2024  / Practical proposals for teaching infants – UCY Lifelong Learning Program 2023-24
Το σεμιναριακό Πρόγραμμα, με εισηγήτρια την Καθ. Ελένη Λοίζου (Τμήμα […]
08/02/2024
Προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής έργων τέχνης για εμπλουτισμό κτηριακών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  UCY-2023-079-EET ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ […]
 
 

Συνδεθείτε μαζί μας