Ανδρέας Κ. Χριστοφίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου
Ανδρούλλα Βασιλείου, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Γιώργος Μιτσίδης, Μέλος
Άννα Τσιακκή Μάντη, Μέλος
Ανδρέας A. Ανδρέου, Μέλος
Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος
Αναστασία Παπαδοπούλου, Μέλος
Σταύρος Κάσινος, Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Ανδρέας K. Ανδρέου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)