Εκτύπωση
Αρμοδιότητες Γραφείου Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης έχει την ευθύνη της προώθησης θεμάτων που αφορούν στις Διεθνείς Σχέσεις, τα Οικονομικά και τη Διοικητική Λειτουργία.

Ο Αντιπρύτανης καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων Επιτροπών του Συμβουλίου (Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού) και Επιτροπών της Συγκλήτου (Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων και Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης). Επιπρόσθετα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών και είναι Αντιπρόεδρος/Μέλος ή εποπτεύει άλλα Σώματα/Επιτροπές.

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη συνεργάζεται επί τακτικής βάσεως με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα εξής ζητήματα:

  • Κατάρτιση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
  • Ανταπόκριση του Πανεπιστημίου στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας Γενικού Ελέγχου.
  • Οικονομική Διαχείριση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων.
  • Σύναψη, διαχείριση και παρακολούθηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών.
  • Εποπτεία Πληροφορικών Συστημάτων, και ιδιαίτερα της καθοδήγησης του Έργου η-Πανεπιστήμιο.
  • Εξουσιοδοτημένη έγκριση αιτημάτων του Προσωπικού.
  • Διαχείριση ζητημάτων που αφορούν Διαγωνισμούς.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο είναι επιφορτισμένο με την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων και μελετών καθώς και την εκτέλεση εργασιών, όπως αυτές ανατίθενται στον Αντιπρύτανη από τα Σώματα, Όργανα και Επιτροπές του Πανεπιστημίου. Το Γραφείο επικοινωνεί, επίσης, με εξωτερικούς φορείς (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Οικονομικών) για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη.

 

Επικοινωνία:   Τηλ.: 2289 4005
Τηλεομοιότυπο: 2289 4467
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Προσωπικό του Γραφείου:
 

Αναστασία Γεωργίου, Γραμματειακή Λειτουργός
Τηλ.: 2289 4005, τηλεομοιότυπο: 2289 4467
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.