Εκτύπωση
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος Πρυτανικού Συμβουλίου
 
Καθηγήτρια Ειρήνη - Άννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
 
Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 
 
Ανδρούλλα Θεοφάνους, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης και Οικονομικών