Αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία 2024-2025 (φοιτ. παλαιών ετών από Κύπρο και Ελλάδα)
29 Φεβρουαρίου, 2024
Αριθμός Εισακτέων 2024 και Υψηλότερες-Χαμηλότερες Βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων 2023-22-21
3 Απριλίου, 2024