Διαμονή στη Φοιτ. Εστία το καλοκαίρι 2024 (μόνο για φοιτ. ΠΚ)
10 Απριλίου, 2024
Διαμονή στη Φοιτ. Εστία το 2024-2025 (φοιτητές/φοιτήτριες Erasmus και άλλοι διεθνείς φοιτητές / άλλες διεθνείς φοιτήτριες)
17 Μαΐου, 2024