Πληροφορίες για εισδοχή υποψηφίων Ελλαδιτών φοιτητών στο Π.Κ.

Υποβολή Αιτήσεων για Συμπληρωματικά Μαθήματα για Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών στο ΠΚ
21 Μαΐου, 2024
Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 2023-24
21 Ιουνίου, 2024