Αριθμός Εισακτέων 2024 και Υψηλότερες-Χαμηλότερες Βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων 2023-22-21
3 Απριλίου, 2024
Υποβολή αιτήσεων για Εξωτερική Μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή
14 Μαΐου, 2024