Κάθε εξάμηνο το Γραφείο Στέγασης, σε συνεργασία με τους Βοηθούς Φοιτητικής Εστίας, διοργανώνει σειρά δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων για τους ενοίκους, όπως μουσικές βραδιές, εκπαίδευση πρωτοετών σε θέματα χρήσης εξοπλισμού, συναντήσεις ενοίκων για γνωριμία, κλπ.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2022/23

Welcome Party: Back to Dorms 

Just Dance vs. Karaoke Night 

Movie Night 

Πρόγραμμα Συναντήσεων Γνωριμίας Χειμερινού Εξαμήνου 2022/23

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων  2022/23

Φωτογραφίες από προηγούμενες Δραστηριότητες