28-Φεβ-2024: Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για διαμονή για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (υφιστάμενοι φοιτητές / υφιστάμενες φοιτήτριες από Κύπρο και Ελλάδα) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση & Δήλωση Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα" θα το βρείτε εδώ.

Η διαμονή στη Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο). Οι ένοικοι μπορούν να παραμείνουν στη Φ.Ε. και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Όλες οι λεπτομέρειες για τη διαμονή των ενοίκων βρίσκονται στα έντυπα Γενικές Πληροφορίες, Οδηγός Ενημέρωσης Ενοίκων, Εγχειρίδιο Ενοίκου και Χρήσιμες Συμβουλές για Ευχάριστη Διαμονή, τα οποία μπορείτε να βρείτε στα Έντυπα και κανόνες. Επίσης, επιλέγοντας 360 Tour και Φωτογραφίες μπορείτε να μελετήσετε τους χώρους.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής ενοίκων

Για να συμπεριληφθεί κάποια/ος φοιτήτρια/φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων στη Φοιτητική Εστία, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:
 • Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής στη Φοιτητική Εστία μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.
 • Να έχει την ιδιότητα προπτυχ. ή μεταπτυχ. φοιτητή/φοιτήτριας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τις €12.000.
 • Να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με υφιστάμενη ή προηγούμενη διαμονή του/της στη Φ.Ε.

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής από το Γραφείο Στέγασης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή/αιτήτριας
 • Κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας
 • Απόσταση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του αιτητή / της αιτήριας από την πόλη της Λευκωσίας.

 • Όλες οι λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής δίδονται στο έντυπο Κανόνες Επιλογής Ενοίκων και Κατανομής Δωματίων, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα Έντυπα και κανόνες.

  Υποβολή Αιτήσεων
  Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε σχετικό σύνδεσμο που ανακοινώνεται αργότερα σε συγκεκριμένες σχετικές περιόδους. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία φοιτητών:

  Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  1Υφιστάμενοι/ες Κύπριοι/ες φοιτητές/τριες (Παλαιών Ετών) με μόνιμη διαμονή την ΚύπροΜάρτιος
  2Υφιστάμενοι/ες Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες (Παλαιών Ετών) με μόνιμη διαμονή την Ελλάδα ή ΑλβανίαΜάρτιος
  3Νεοεισερχόμενοι/ες Πρωτοετείς Προπτυχιακοί/ες Κύπριοι/ες φοιτητές/τριες Α΄ κατανομής Ιούλιος
  4Υποψήφιοι/ες Κύπριοι/ες φοιτητές/τριες διαδικασίας ειδικών κριτηρίωνΙούλιος
  5Υποψήφιοι/ες Μεταπτυχιακοί/ες Κύπριοι/ες φοιτητές/τριεςΙούλιος
  6Νεοεισερχόμενοι/ες Πρωτοετείς Προπτυχιακοί/ες Ελλαδίτες/τισσες Α΄ κατανομής και Έλληνες/Ελληνίδες της ΔιασποράςΑύγουστος
  7Υποψήφιοι/ες Μεταπτυχιακοί/ες Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριεςΑύγουστος
  8Νεοεισερχόμενοι/ες Πρωτοετείς Προπτυχιακοί/ες Κύπριοι/ες φοιτητές/τριες Β΄ κατανομήςΣεπτέμβριος
  9Νεοεισερχόμενοι/ες Πρωτοετείς Προπτυχιακοί/ες Ελλαδίτες/τισσες Β΄ κατανομής Σεπτέμβριος


  Διαχείριση πληρωμών ενοικίων
  Για να μπορέσει ο/η κάθε ένοικος να υπογράψει τη συμφωνία διαμονής του/της και να παραλάβει τα κλειδιά, θα πρέπει να πληρώσει την προκαταβολή και την 1η Δόση Ενοικίου ανάλογα με τον τύπο δωματίου που του/της έχει παραχωρηθεί και σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο του/της, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Γραφείο Στέγασης.
  Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το μηνιαίο ύψος ενοικίου ανά τύπο δωματίου.
  Τύπος δωματίουΠροκαταβολήΜηνιαίο Ενοίκιο
  Α€160€160
  Β€120€120
  Γ€160€160
  Δ€160€160

  Σημειώνεται ότι οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά σε σχετικό σύνδεσμο που ανακοινώνεται αργότερα. Όλοι/ες οι ένοικοι ενημερώνονται για τις διαδικασίες πληρωμών μέσω σχετικών ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

  Κανόνες διαμονής
  Κατά την παραμονή τους στη Φ.Ε., οι ένοικοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής τους οποίους μπορείτε να βρείτε στα Έντυπα και κανόνες, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι Κανόνες Διαμονής θέτουν το πλαίσιο μιας ομαλής συγκατοίκησης διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της Φ.Ε. Τα προβλήματα διαμονής επιλύονται στο πλαίσιο των Κανόνων Διαμονής, και όπου κριθεί αναγκαίο λαμβάνονται τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.
  17-Μαϊ-2024: Το Γραφείο Στέγασης θα δέχεται αιτήσεις από φοιτητές/φοιτήτριες Erasmus και άλλους διεθνείς φοιτητές / άλλες διεθνείς φοιτήτριες για διαμονή στη Φοιτητική Εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τη Δευτέρα, 3/6/2024 09:00 μέχρι την Πέμπτη, 6/6/2024 23:59. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω αυτής της ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία θα είναι προσβάσιμη μόνο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

  Η διαμονή στη Φ.Ε. για Διεθνείς φοιτητές και φοιτητές Εράσμους+ ισχύει είτε για ένα ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο) ή για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι ένοικοι μπορούν να παραμείνουν στη Φ.Ε. και κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Όλες οι λεπτομέρειες για τη διαμονή των ενοίκων βρίσκονται στα έντυπα Housing Information for Erasmus+ and other International Students, Εγχειρίδιο Ενοίκου και Χρήσιμες Συμβουλές για Ευχάριστη Διαμονή, τα οποία μπορείτε να εντοπίσετε στα Έντυπα και κανόνες. Επίσης, επιλέγοντας 360 Tour και Φωτογραφίες μπορείτε να μελετήσετε τους χώρους.

  Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής ενοίκων

  Ένας πολύ μικρός αριθμός δωματίων στη Φοιτητική Εστία (8 δωμάτια) προσφέρεται σε Erasmus+ και άλλους διεθνείς φοιτητές. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
 • Φοιτητές/φοιτήτριες που σκοπεύουν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος έχουν προτεραιότητα έναντι φοιτητών/φοιτηριών που σκοπεύουν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μόνο για ένα εξάμηνο.
 • Φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν διαμείνει ξανά στις Εστίες έχουν προτεραιότητα έναντι φοιτητών/φοιτηριών που έχουν διαμείνει ξανά στις Εστίες.
 • Στη βάση ημερομηνίας παραλαβής αιτήσεων (first come, first serve).

 • Υποβολή αίτησης

  Η υποβολή αίτησης για διαμονής στη Φοιτητική Εστία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε σχετικό σύνδεσμο που ανακοινώνεται σε εύθετο χρόνο. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας. Για το Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο) και όλο το Έτος (Σεπτέμβριο - Μάιο), γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, και συγκεκριμένα, από την 1 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους. Σε ότι αφορά το Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο - Μάιο), λαμβάνονται αιτήσεις μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Διαχείριση πληρωμών ενοικίων Για να μπορέσει ο/η κάθε ένοικος να κρατήσει το δωμάτιο που εξασφάλισε θα πρέπει να πληρώσει απαραίτητα ποσό προκαταβολής ύψους €200. Οι ημερομηνίες πληρωμών ανακοινώνονται και καθορίζονται από το Γραφείο Στέγασης. Όλοι/ες οι ένοικοι ενημερώνονται για τις διαδικασίες πληρωμών μέσω σχετικών ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
  Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το μηνιαίο ύψος ενοικίου.
  Τύπος Δωματίου Προκαταβολή Μηνιαίο ενοίκιο
  Β €200 €250  Κανόνες διαμονής Κατά την παραμονή τους στη Φ.Ε., οι ένοικοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής, τους οποίους μπορείτε να μελετήσετε επιλέγοντας τα Έντυπα και κανόνες, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι Κανόνες Διαμονής θέτουν το πλαίσιο μιας ομαλής συγκατοίκησης διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της Φ.Ε. Τα προβλήματα διαμονής επιλύονται στο πλαίσιο των Κανόνων Διαμονής, και όπου κριθεί αναγκαίο λαμβάνονται τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.