Στο πλαίσιο λειτουργίας της εστίας στη βάση μιας μικρής κοινότητας η οποία παρέχει στο φοιτητή ένοικο ευκαιρίες προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης, διαχειριζόμαστε το Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε.)
Οι Β.Φ.Ε είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, οι οποίοι διαμένουν δωρεάν στη Φ.Ε. αναλαμβάνοντας μια σειρά από ευθύνες όπως:
 • Εντοπισμός και αναφορά προβλημάτων στη λειτουργία της Φ.Ε.
 • Διοργάνωση προγραμμάτων/εκδηλώσεων
 • Παροχή βοήθειας/στήριξης σε φοιτητές με προβλήματα διαμονής καθώς και προσωπικά ή/και ακαδημαϊκά προβλήματα
 • Διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων κλπ.

 • Οι Β.Φ.Ε. επιλέγονται και εκπαιδεύονται από το προσωπικό Στέγασης. Συνολικά επιλέγονται κάθε ακαδημαϊκό έτος επτά (7) Β.Φ.Ε, εκ των οποίων δύο (2) οι οποίοι υπήρξαν και παλαιότερα ΒΦΕ επιλέγονται ως Συντονιστές των Βοηθών. Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν για τη θέση του Β.Φ.Ε. τοποθετούνται σε δωμάτια που καθορίζει το Γραφείο Στέγασης.
  Λεπτομέρειες για το ρόλο του Β.Φ.Ε. και τις προϋποθέσεις / κριτήρια επιλογής δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας.
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής για διαμονή στη Φοιτητική Εστία.
 • Έχουν καθαρό φοιτητικό μητρώο
 • Είναι παλαιών ετών φοιτητές

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των Β.Φ.Ε. γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Διαπροσωπικές Ικανότητες
 • Κοινωνική Ευαισθησία


 • Οι πιο πάνω ικανότητες κρίνονται μέσα από την αίτηση και συνέντευξη. Η κατοχή διπλώματος Πρώτων Βοηθειών θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
  Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε σχετικό σύνδεσμο που ανακοινώνεται αργότερα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση διαμονής στη Φοιτητική Εστία. Νοείται ότι για να επιλεγεί τελικά κάποιος ως Β.Φ.Ε, πρέπει να εξασφαλίζει δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται κάθε Μάρτιο, ηλεκτρονικά, παράλληλα με την υποβολή αιτήσεων διαμονής από υφιστάμενους Κύπριους και Ελλαδίτες φοιτητές.