Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιο - Αύγουστο) η Φ.Ε. χρησιμοποιείται για τη στέγαση Κύπριων και Ξένων φοιτητών οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή/και είναι εγγεγραμμένοι στο Θερινό Εξάμηνο, ή/και έχουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εντός καθορισμένης προθεσμίας. Όλες οι πληροφορίες, τα έντυπα αιτήσεων, και οι όροι και προϋποθέσεις αναρτώνται στις ανακοινώσεις του Γραφείου Στέγασης κάθε Απρίλιο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της παράτασης διαμονής ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, όπως επίσης και οι Κανόνες Διαμονής κατά τη Θερινή Περίοδο. Το σχετικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε στα Έντυπα και κανόνες.
Στους μαθητές που συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο του ΠΚ, προσφέρεται η επιλογή διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.), κατά την εβδομάδα συμμετοχής τους στο Θερινό Σχολείο. Προτεραιότητα για διαμονή στις Φ.Ε, δίνεται σε όσους μαθητές διαμένουν εκτός της Επαρχίας Λευκωσίας. Λεπτομέρειες για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Σχολείο, και οτιδήποτε αφορά στο Θερινό Σχολείο Μαθητών βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούλιο - Αύγουστο) η Φ.Ε. χρησιμοποιείται για τη στέγαση επισκεπτών και ερευνητών / προσκεκλημένων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, για τη φιλοξενία συμμετεχόντων σε θερινά σχολεία, συνέδρια, και αθλητικές συναντήσεις που οργανώνονται από εξωτερικά οργανωμένα σύνολα. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Holiday Accommodation in Student Halls, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα Έντυπα και κανόνες. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της θερινής διαμονής ισχύουν οι Κανόνες Διαμονής κατά τη Θερινή Περίοδο και Holiday Accommodation Rules (για ξενόγλωσσους επισκέπτες). Τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στα Έντυπα και κανόνες.