Όταν ο/η φοιτητής/τρια εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο και επιθυμεί να ενημερώνονται οι διδάσκοντες του/της  για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ή/και για τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεται, θα πρέπει:

 • Να επικοινωνήσει άμεσα με την υπεύθυνη του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης για διευθέτηση προσωπικής συνάντησης για να ενημερωθεί για τη διαδικασία παροχής στήριξης και τη συμπλήρωση των απαραίτητων σχετικών εντύπων όπως:
 1. Γραπτή συγκατάθεση για ενημέρωση των διδασκόντων του/της
 2. Τα προσωπικά του/της στοιχεία
 3. Τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεται
 • Ο φοιτητής/τρια οφείλει να συστηθεί στους/στις διδάσκοντες/ουσες του και τον/την Ακαδημαϊκό στήριξης του Τμήματος του, στην αρχή κάθε εξαμήνου παρουσιάζοντας το εμπιστευτικό σημείωμα που έχει σταλεί από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης τόσο στον/στην ίδιο/ίδια όσο και στους/στις διδάσκοντες/ουσες του/της.
 • Ο φοιτητής/τρια οφείλει να ενημερώσει τους/τις διδάσκοντες/ουσες του/της στην αρχή κάθε εξαμήνου ποιες από τις εύλογες προσαρμογές από αυτές που δικαιούται θα χρειαστεί κατά τις εξετάσεις του κάθε μαθήματος  καθώς και ποιες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στις περιπτώσεις όπου ο/η φοιτητής/τρια  δικαιούται να έχει μεταγραφέα κατά τις εξετάσεις, θα μπορεί να τον/την ορίσει ο/η ίδιος/α διδάσκοντας/ουσα  ή να εισηγηθεί τον/την μεταγραφέα ο/η φοιτητής/τρια στον/στην διδάσκοντα/ουσα ο οποίος/α θα αποφασίσει εάν είναι ο/η κατάλληλος/η.
 • Σε καμία περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια δεν θα περιμένει την ώρα της εξέτασης ή την προηγούμενη μέρα για να ενημερώσει τον/την διδάσκοντα/ουσα του/της  για τις εύλογες προσαρμογές που θα χρειαστεί, αλλά πολύ πιο νωρίς, για να είναι εφικτό να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.
 • Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα με την παραχώρηση εύλογων προσαρμογών και γενικότερα με τη στήριξη του φοιτητή/τριας, θα πρέπει ο/η ίδιος/α ο/η φοιτητής/τρια να ενημερώνει άμεσα την υπεύθυνη Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης και τον/την Υπεύθυνο/η  Ακαδημαϊκό Στήριξης του/της.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να έχει καλύτερη θέση στην αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να προσέρχεται στην αίθουσα νωρίτερα.
 • Ο φοιτητής/τρια που χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό, (υποστηρικτική τεχνολογία), πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας νωρίτερα για την ανάλογη διευθέτηση, ώστε με την έναρξη του μαθήματος να είναι έτοιμος να το  παρακολουθήσει.
 • Ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για τυχόν φροντιστηριακή ή και άλλου είδους στήριξη που πιθανόν να χρειαστεί, ώστε να γίνει κατορθωτή η διευθέτηση της. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, ο Ακαδημαϊκός Στήριξης και οι Διδάσκοντες, μεριμνούν για την εξεύρεση φοιτητών/τριών ή απόφοιτων για την παροχή φροντιστηριακής στήριξης.