1Ποιοι φοιτητές στηρίζονται από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης;
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης παρέχει στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες, θέματα υγείας, καθώς και σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά θέματα.
2Πώς μπορώ να διευθετήσω συνάντηση με τη Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης;
Μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας με την Υπεύθυνη Λειτουργό του Γραφείου (Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου) στο τηλέφωνο 22894052 ή στο email [email protected].
3Αν επισκεφθώ το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για κάποιες συμβουλές και ενημέρωση, ποιοι θα το μάθουν;
Δεν χρειάζεται να το μάθει κάποιος, υπάρχει εμπιστευτικότητα. Μόνο αν εσύ αποφασίσεις ότι χρειάζεται να γνωρίζουν τις δυσκολίες σου οι διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκοί σου για να σε βοηθήσουν και για να σου παραχωρήσουν τις διευκολύνσεις που χρειάζεσαι, τότε θα δώσεις τη συγκατάθεση σου γραπτώς στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για να ενημερωθούν. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθεί ο/η Ακαδημαϊκός στήριξης του Τμήματος σου και ο/η Πρόεδρος του Τμήματος σου. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι νοσηλεύτριες για δική σου ασφάλεια.
4Το εμπιστευτικό σημείωμα που στέλνει το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης στους/στις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς μου και αναφέρεται στις ακαδημαϊκές διευκολύνσεις που χρειάζομαι, θα μου παραχωρούνται χωρίς να χρειαστεί να μιλήσω μαζί τους;
Χρειάζεται να έχεις προσωπική συνάντηση με κάθε διδάσκοντα/ουσα σου για να τον/την ενημερώσεις και προσωπικά ποιες εύλογες προσαρμογές θα χρειαστεί να σου παραχωρήσει. Να φροντίσεις κατά τη συνάντηση να έχεις μαζί σου το εμπιστευτικό σημείωμα που στάλθηκε στους/στις διδάσκοντες/σες σου, για να τους/τις ενημερώσεις σε περίπτωση που δεν το έχουν λάβει. Επίσης για κάποιες από τις εύλογες προσαρμογές (π.χ. παράταση χρόνου στις εξετάσεις 20%, προφορική εξέταση, μετεγραφέα στις εξετάσεις κλπ.) χρειάζεται να μιλήσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου με τους/τις διδάσκοντες/ουσες σου για να διευθετήσουν την παραχώρηση τους.
5Αν δεν έχω προσωπική συνάντηση με τους/τις ακαδημαϊκούς μου υπάρχει πιθανότητα να μην γνωρίζουν ποιος/ά είμαι;
Το πιο πιθανό είναι να μην σε γνωρίζουν, γι’ αυτό θα πρέπει να τους/τις συναντήσεις κάποια ώρα που εσύ θεωρείς κατάλληλη και να τους συστηθείς. Επίσης θα πρέπει να τους δείξεις το εμπιστευτικό σημείωμα που στάλθηκε από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και αναφέρεται στις δυσκολίες που παρουσιάζεις και στις εύλογες προσαρμογές που πιθανόν θα χρειαστείς.