Στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης μπορούν να αποταθούν φοιτητές/τριες με αναπηρίες προβλήματα υγείας καθώς και κοινωνικά προβλήματα για να συζητήσουν με εχεμύθεια θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τις δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους  και εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών τους  (π.χ. παραχώρηση εύλογων προσαρμογών).

Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης

Σκοπός
Σκοπός του Γραφείου είναι να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αποφάσεις των αρμόδιων Επιτροπών του Πανεπιστημίου οι οποίες στηρίζονται α) στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999» β) τους κανονισμούς «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 2001 και του 2013», γ) τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δ) τον Κώδικα Δεοντολογίας στη διδασκαλία, ε) το διαθέσιμο κονδύλι στήριξης και δ) τις Πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου τους /τις Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς Στήριξης των Τμημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανώσεις. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης όλων των φοιτητών/τριών στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης

Επικοινωνία
Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου
Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου
Τηλ.: 22894052
Ηλ. Ταχ.: christina.m.a@ucy.ac.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη
Άντια Ρούσου
Τηλ.: 22894051
Ηλ. Ταχ.: rousou@ucy.ac.cy

Άρτεμις Χαραλάμπους
Τηλ.: 22894047
Ηλ. Ταχ.: cartemis@ucy.ac.cy

Χρήσιμες συνδέσεις

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)
Ηλ. Διεύθ.: www.kysoa.org.cy Τηλ.: 22318465, 22311602
Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ)
Τηλ.: 22 813382
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠAΚ)
Τηλ.: 22 496494
Σχολή Κωφών
Ηλ. Διεύθ.: http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy Τηλ.: 22305422, 22305425
Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου (ΟΚΚ)
Τηλ.: 22 464196
Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ηλ. Διεύθ.: http://www.mscyprus.org.cy Τηλ.: 22590949, 25573661
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Ηλ. Διεύθ.: http://www.mlsi.gov.cy/dsid Τηλ.: 22815015
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων

Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου
Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου
Τηλ.: 22894052
Ηλ. Ταχ.: christina.m.a@ucy.ac.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη
Άντια Ρούσου
Τηλ.: 22894051
Ηλ. Ταχ.: rousou@ucy.ac.cy

Άρτεμις Χαραλάμπους
Τηλ.: 22894047
Ηλ. Ταχ.: cartemis@ucy.ac.cy