Φοιτητές/τριες  με αναπηρία ή/και πρόβλημα υγείας που δυσκολεύονται στη βάδιση μόνιμα ή προσωρινά και χρειάζονται να σταθμεύουν κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας τους,  μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης προσκομίζοντας πιστοποιητικό της δυσκολίας τους (αν δεν το έχουν προσκομίσει ήδη), ζητώντας να τους υποδειχθεί χώρος στάθμευσης. Ο/η  φοιτητής/τρια  θα  πρέπει να δώσει τον αρ. της ταυτότητας του/της καθώς και τον αρ.  εγραφής του/των αυτοκινήτου/των που θα χρησιμοποιεί. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης θα ενημερώσει τον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ο οποίος  είναι αρμόδιος για θέματα στάθμευσης, και θα ενημερώσει τον/τη φοιτητή/τρια για τον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ.