Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διοργανώνει κάθε χρόνο οκτώ αιμοδοσίες.