Φοιτήτριες/φοιτητές από Ελλάδα και της Διασποράς 

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

Σίτιση

Ημερομηνίες πίστωσης και χρήσης των κουπονιών σίτισης
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.
Ημερομηνίες πίστωσης και χρήσης των κουπονιών σίτισης
Η πίστωση των κουπονιών σίτισης στη φοιτητική σας ταυτότητα, θα πραγματοποιείται από την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022. Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 θα ανέρχεται στα €539 και αντιστοιχεί σε €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι και τις 23 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας στα σημεία πώλησης δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές πέραν των €30,00 ημερησίως.
Σημειώνεται ότι, το ποσό που θα πιστωθεί στη φοιτητική ταυτότητα των δικαιούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορά φαγητού και ποτού (μη αλκοολούχων).
Τελευταία ημερομηνία χρήσης του ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης για αγορές από τα καφεστιατόρια θα είναι η 23η Μαΐου 2022.
Σε περίπτωση που υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα για πίστωση των κουπονιών σίτισης μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2022, θα σας αφαιρείται το ποσό των €7,00 ευρώ ημερησίως για κάθε μέρα που έχει περάσει από την αρχή του εξαμήνου (δηλαδή από τις 17 Ιανουαρίου 2022).
Διαδικασία υποβολής στοιχείων για ενεργοποίηση κουπονιών σίτισης στην πανεπιστημιακή κάρτα
Αφού έχετε εγγραφεί στα μαθήματα και έχετε παραλάβει τη φοιτητική σας ταυτότητα, θα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα πιο κάτω έγγραφα για ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης:
 • Πολιτική ταυτότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας (και οι δύο όψεις)
 • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος για οποιοδήποτε μήνα του 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας οι γονείς του φοιτητή πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο φοιτητής θα πρέπει να μας παραδώσει πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος να αφορά τη μόνιμη κατοικία των γονέων του στην Ελλάδα. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, παρακαλούμε όπως ο λογαριασμός να είναι στο όνομα τους. Σε περίπτωση που ΔΕΝ μπορεί να εξασφαλιστεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ο φοιτητής μπορεί να μας παραδώσει πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης διαμονής (στην Ελλάδα) των γονέων του, ενώ σε περιπτώσεις φοιτητών που έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους η βεβαίωση μόνιμης διαμονής (στην Ελλάδα) θα πρέπει να αφορά τους ίδιους και όχι τους γονείς τους. Σημειώνουμε ότι λογαριασμοί τηλεφώνου, νερού κτλ δεν γίνονται αποδεκτοί. Όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για κουπόνια σίτισης τον Σεπτέμβριο του 2021 μπορείτε να επισυνάψετε ξανά την ίδια βεβαίωση μόνιμης διαμονής ή τον ίδιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Εισαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης
  Ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.sitisi.ucy.ac.cy/ ανοίγει η φόρμα εγγραφής. 1. Συμπληρώστε:
 • τον Κωδικό Χρήστη (το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας σε όλα τα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου πχ. banner, email κ.ά.)
 • τον αριθμό Πολιτικής Ταυτότητας (ΔΕΝ έχει σημασία να είναι Ελληνικά ή Αγγλικά τα πρώτα δύο γράμματα)
 • 2. Δηλώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου με τον σωστό κωδικό χώρας (για σκοπούς επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί). 3. Δηλώστε ότι τα στοιχεία είναι ορθά και ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 125(Ι)/2018). 4. Πατήστε «Υποβολή»
  Σε περίπτωση που:
  1. δεν είστε εγγεγραμμένοι σε μαθήματα του ΠΚ
  2. δεν έχετε πανεπιστημιακή κάρτα
  3. η κάρτα σας είναι ληγμένη
  4. δεν είναι σωστά δηλωμένη η εθνικότητά σας ως ελληνική, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα που αναγράφονται στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

  5. Αν τα στοιχεία σας είναι ορθά, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε 3 αρχεία: i. Αντίγραφο της μπροστινής όψης της ταυτότητας σας ii. Αντίγραφο της πίσω όψης της ταυτότητας σας iii. Αντίγραφο ηλεκτρικού ρεύματος ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Παρακαλώ όπως επισυνάψετε τα σωστά έγγραφα όπως αναγράφονται στη διαδικασία υποβολής στοιχείων πιο πάνω. Όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για κουπόνια σίτισης τον Σεπτέμβριο του 2021 μπορείτε να επισυνάψετε ξανά την ίδια βεβαίωση μόνιμης διαμονής ή τον ίδιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
   Πατώντας υποβολή, η αίτησή σας διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΠΚ, για τον τελικό έλεγχο. i. Όταν όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούν τα κριτήρια, γίνεται ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης στην πανεπιστημιακή σας κάρτα. ii. Η αίτηση σας πιθανόν να απορριφθεί για λόγο που θα ενημερωθείτε. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις (έγκριση ή απόρριψη) ενημερώνεστε στο πανεπιστημιακό σας email. Παρακαλώ όπως ελέγχετε και στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
   Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (κουπόνια σίτισης) όπως βεβαιωθούν μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ότι η εθνικότητα τους είναι δηλωμένη ως Ελληνική. Σε αντίθετη περίπτωση, άτομα που έχουν δηλωμένη Εθνικότητα άλλη εκτός της Ελληνικής, το σύστημα δεν θα τους αναγνωρίζει ως δικαιούχους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ενεργοποίησης της κάρτας τους μέχρι να δηλωθεί η σωστή τους εθνικότητα. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η ταυτότητα που έχουν δηλώσει στην Φοιτητική Μέριμνα κατά την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Ελληνική και όχι Κυπριακή ή οποιαδήποτε άλλη (ισχύει για όσους έχουν διπλή υπηκοότητα). Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το σύστημα δεν θα τους αναγνωρίζει ως δικαιούχους.
  Τρόποι και σημεία χρήσης της κάρτας σίτισης
  Όταν λάβετε email ότι η κάρτα σας έχει ενεργοποιηθεί, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στα καφεστιατόρια της Πανεπιστημιούπολης, Κτίρια Καλλιπόλεως, Ζορπά Αγίου Αντωνίου, Ζορπά Αγλαντζιάς και Ζορπά στα Λατσιά. Στο ταμείο θα παρουσιάσετε την κάρτα σας και θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν τετραψήφιο μυστικό αριθμό (βλέπε πιο κάτω Κωδικός κάρτας). Αφού εισάγετε τον μυστικό αριθμό, η συναλλαγή σας έχει ολοκληρωθεί.
  Κωδικός κάρτας
  Με την ενεργοποίηση της κάρτας σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο μυστικός σας αριθμός PIN είναι 0000 (τέσσερα μηδενικά). Για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του PIN είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει άμεσα από τον κάθε φοιτητή, μετά την πίστωση του ποσού σίτισης στην κάρτα. Η αλλαγή του PIN μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας https://ucard.ucy.ac.cy:8443 (από Η/Υ ή κινητό, μέσω οποιουδήποτε browser) και είναι προσβάσιμη ΜΟΝΟ εντός του Πανεπιστημίου ή με χρήση της υπηρεσίας VPN για πρόσβαση εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου. Για την εισαγωγή σας στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε τα συνθηματικά που χρησιμοποιείτε για όλες τις άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (π.χ. email).
  add image

  Μέσω της ιστοσελίδας αυτής έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τετραψήφιο μυστικό σας αριθμό PIN ακολουθώντας τη διαδικασία που φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.
  add image

  Σε περίπτωση που ξεχάσατε το PIN σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής μέσω email στο martha@ucy.ac.cy.
  Παρακολούθηση συναλλαγών
  Από την ιστοσελίδα https://ucard.ucy.ac.cy:8443 μπορείτε να παρακολουθείτε, από Η/Υ ή κινητό, μέσω οποιουδήποτε browser, το υπόλοιπό σας, πόσες και ποιες συναλλαγές έχετε διενεργήσει, από ποιο σημείο πώλησης τις είχατε διενεργήσει, καθώς και τη μέρα και ώρα της συναλλαγής (βλ. εικόνες 2 και 3).

  add image  add image

  Υποβολή αίτησης
  Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά όλα τα πιο πάνω πριν από την υποβολή της αίτησης. Όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για κουπόνια σίτισης τον Σεπτέμβριο του 2021 μπορείτε να επισυνάψετε ξανά την ίδια βεβαίωση μόνιμης διαμονής ή τον ίδιο λογαριασμό ηλεκτρισμού. Για λόγους πιο γρήγορης επεξεργασίας των αιτημάτων σας, παρακαλώ όπως υποβάλλετε τα έγγραφα σας μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ, εκτός αν λάβετε μήνυμα ότι το αίτημα σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε την αλληλογραφία σας (inbox) ακόμα και την ανεπιθύμητη (junk/spam) για να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει email ενεργοποίησης της κάρτας σίτισης ή ότι η αίτηση σας έχει απορριφθεί και πρέπει να την υποβάλετε ξανά με τα ορθά πιστοποιητικά.

  Άλλες φοιτήτριες / άλλοι φοιτητές 

  Άλλες φοιτήτριες / άλλοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για σίτιση, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης.