Υποψήφιοι/ες από Κύπρο

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για τα Aνώτερα και Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στο Πανεπιστήμιο Kύπρου έχουν οι υποψήφιοι/ες, που θα παρακαθίσουν σε όλα τα μαθήματα του κύκλου που ανήκει το Τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να εξασφαλίσουν θέση. Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Kύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν λόγω κατάταξής τους στην Eθνική Φρουρά, η θέση κρατείται, για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Eθνική Φρουρά. Όσοι/ες εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Kύπρουεπιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά και υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της Α΄ κατανομής θέσεων μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων ανακοινώνονται από το ΥΠΠΑΝ συνήθως αρχές Ιουλίου στην ιστοσελίδα www.moec.gov.cy/ypexams.

Αποτελέσματα Υψηλότερες-Χαμηλότερες βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων ανα Πτυχίο
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Β’ κατανομή, είτε γιατί δεν εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή θέλουν να τη βελτιώσουν, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ κατανομής θέσεων. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για τη Β’ Κατανομή έχουν οι υποψήφιοι/ες που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και είναι έτοιμοι/ες να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Εάν εξασφαλίσουν θέση με τη Β’ Κατανομή τότε χάνεται αυτόματα η προηγούμενη θέση που είχαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα αποτελέσματα της Β’ κατανομής ανακοινώνονται συνήθως στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδας.

Εθνοφρουροί:

Για τους Εθνοφρουρούς οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις και δεν είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, γίνεται ξεχωριστή κατανομή. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εθνοφρουροί οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του έτους που παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν, ανεξαρτήτως των επιλογών που υπέβαλαν στο μηχανογραφικό του ΥΠΑΝ. Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είχαν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων. Οι βαθμολογίες του τελευταίου εισακτέου αναρτώνται στις ανακοινώσεις της ΥΣΦΜ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται πως, δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν και οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ κατανομή και επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων). Βασική προϋπόθεση για διεκδίκηση θέσης με βάση τις πιο πάνω κατηγορίες είναι η εξασφάλιση συγκεκριμένης ελάχιστης βαθμολογίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (Τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξη του τελευταίου εισακτέου της Α' Κατανομής).
 • Έντυπο Ενημέρωσης για την Υποβολή Αίτησης Ειδικών Κριτηρίων 2023
 • Έντυπο Συγκατάθεσης
 • Θέσεις Ειδικών Κριτηρίων 2023
 • Δείγματα Εγγράφων για την αίτηση των Ειδικών Κριτηρίων
 • Κανόνες Ειδικών Κριτηρίων
 • Έναν επιπλέον αριθμό θέσεων (3% των Κυπρίων εισακτέων) μπορούν να διεκδικήσουν, με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων, Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Ελλαδίτες της Διασποράς παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ. Οι αιτήσεις για εισδοχή βάσει διεθνών εξετάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάθε Απρίλιο έκαστου έτους για εισδοχή το επόμενο Χειμερινό Εξάμηνο.

  Κριτήρια εισδοχής μέσω Διεθνών Εξετάσεων
  Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.
  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για Eσωτερικές/ Εξωτερικές Μετεγγραφές και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου.

  Εσωτερικές Μετεγγραφές (Αφορά φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου)

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων γίνεται περί τα μέσα Μαρτίου και περί τα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

  Κανόνες για Εσωτερικές Μετεγγραφές

  Εξωτερικές Μετεγγραφές

  Εξωτερικές Μετεγγραφές από Προπτυχιακούς Φοιτητές άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στην έναρξη της φοίτησης τους ή που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης στο ίδρυμα προέλευσης τους. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: - περί τα μέσα Μαρτίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης - περί τα μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουλίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, για υποψήφιους που δεν έχουν ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

  Κανόνες για Εξωτερικές Μετεγγραφές

  Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Για την Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου η υποβολή αιτήσεων γίνεται περί τα μέσα Μαρτίου και περί τα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

  Κανόνες για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου

  Μετεγγραφές στην Ιατρική Σχολή

  Επιτρέπονται μόνο Εξωτερικές Μετεγγραφές από κλάδο ιατρικό σπουδών, για εισδοχή στο 2ο ή 4ο έτος σπουδών. Yποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή γίνεται στις αρχές Ιουνίου.

  Yποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή: 1-10 Ιουνίου 2021.

  Κανόνες Μετεγγραφών της Ιατρικής Σχολής

  Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου στην Ιατρική Σχολή

  Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει για πρώτη φορά περιορισμένο αριθμό θέσεων για Απόκτηση Δευτέρου Πτυχίου, για εισδοχή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Οι υποψήφιοι/ες για κατάταξη στην Ιατρική Σχολή µε σκοπό τη λήψη δεύτερου πτυχίου και οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν μέρος σε ειδικές εξετάσεις τον Απρίλιο 2023. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2022 στον σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/medical/second-degree/?lang=el

  Κανόνες Απόκτησης Δεύτερου Πτυχίου στην Ιατρική Σχολή
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον Ιούνιο για το Χειμερινό Εξάμηνο και τον Οκτώβριο για το Εαρινό Εξάμηνο για εγγραφή σε μαθήματα που υπέδειξε το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ/Ε.Τ.Ε.Κ. και τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για αντιστοιχία του πτυχίου.

  Κανόνες Εισαγωγής Φοιτητών Αντιστοιχίας

  Κανόνες Διδάκτρων

  Στις αιτήσεις επισυνάπτεται η επιστολή από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ ή Ε.Τ.Ε.Κ, στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθεί ο φοιτητής αντιστοιχίας. Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα €76.00 (Ευρώ) ανά Πιστωτική Μονάδα(ECTS) (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Κατά την διάρκεια των εγγραφών ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής ή προκαταβολής από το λογιστήριο.
  Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης δίνει την ευκαιρία σε απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) να παρακολουθήσουν μέχρι και δύο (2) μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, για διεύρυνση των γνώσεων τους ή και εμβάθυνση σε τομείς που τους ενδιαφέρουν. Οι φοιτητές του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων τους, θα λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που πέτυχαν και βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Εγγραφή σε μαθήματα.

  Ο κάθε απόφοιτος έχει το δικαίωμα να επιλέγει μαθήματα από οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, μετά τις προσθαφαιρέσεις μαθημάτων κάθε Χειμερινού, Εαρινού και Θερινού Εξαμήνου (Σεπτέμβριος, Ιανουάριος και Ιούνιος αντίστοιχα). H εγγραφή σε μαθήματα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με οδηγίες που ανακοινώνονται από την ΥΣΦΜ.

  Όσοι γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να καταβάλουν δίδακτρα ύψους 100 ευρώ ανά μάθημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με οδηγίες που θα τους δοθούν από την ΥΣΦΜ.
  Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες

  Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας, Σκακιστών κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου, νοουμένου ότι τα μαθήματα απόλυσης στα οποία εξετάστηκαν στο Λύκειο εμπίπτουν στο Επιστημονικό πεδίο που ανήκει το πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν.

  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν επιστολή ενδιαφερόντος επισυνάπτοντας τα πιστοποιητικά επιτυχίας τους στις Διεθνείς Ολυμπιάδες ή/και στον αθλητισμό, στο Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι τις αρχές Αυγούστου, το αργότερο.

  Κριτήρια Εισδοχής Αθλητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Κριτήρια Εισδοχής Σκακιστών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Για θέματα αθλητισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 22 89 4182 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου http://www.ucy.ac.cy/athletics/el.