Διεθνείς Φοιτητές

Έναν επιπλέον αριθμό θέσεων (3% των Κυπρίων εισακτέων) μπορούν να διεκδικήσουν, με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ. Οι αιτήσεις για εισδοχή βάσει διεθνών εξετάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάθε Απρίλιο έκαστου έτους για εισδοχή το επόμενο Χειμερινό Εξάμηνο.
Tα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της ΕΕ, ανέρχονται στα €3.417 ανά εξάμηνο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί 10 υποτροφίες προς διεθνείς φοιτητές από οποιαδήποτε χώρα εκτός της Σαουδικής Αραβίας, για κάλυψη του 50% των διδάκτρων, για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών από οποιοδήποτε Τμήμα του ΠΚ και 3 υποτροφίες προς διεθνείς φοιτητές από τη Σαουδική Αραβία, για κάλυψη του 50% των διδάκτρων, για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών από οποιοδήποτε Τμήμα του ΠΚ.