Διεθνείς Φοιτητές

Εισδοχή υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση των διεθνών εξετάσεων (GCE/IGCSE/Baccalaureate) ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων, προσφέρεται σε επιπλέον αριθμό θέσεων, σε ποσοστό ίσο με το 3% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε Απρίλιο για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

1.Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες που καθορίζει το Σύνταγμα της Κύπρου (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι)

2. Επαναπατρισθέντες Κύπριοι

3. Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού

4. Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα

5. Ξένοι υπήκοοι (από κράτη μέλη της Ε.Ε ή κράτη εκτός ΕΕ)

6. Έλληνες της διασποράς και

7. Παιδιά λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου

Κριτήρια εισδοχής μέσω Διεθνών Εξετάσεων ανά Τμήμα
Tα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της ΕΕ, ανέρχονται στα €3.417 ανά εξάμηνο.