Νεοεισερχόμενοι που εξασφάλισαν θέση

Όσοι/όσες εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων και θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά από την επόμενη μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για περίοδο 1 βδομάδας. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).

Οι άρρενες οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν θα φοιτήσουν κατά το ίδιο έτος, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά όπως πιο πάνω και να δηλώσουν το ακαδημαϊκό έτος έναρξης φοίτησής.
Οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης, να καταβάλουν το ποσό των €30 ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής), στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ». Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά επιλέγοντας το σύνδεσμο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην υπηρεσία JCC smart. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους κανόνες του Ταμείου, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο

https://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis
Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό μέσω της Υπηρεσίας Δημιουργίας Λογαριασμού. Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση στο σύστημα BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail), αλλά και σε άλλα συστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του λογαριασμού.
Η εγγραφή στα μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Banner Web σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Oι φοιτητές/ριες προτρέπονται να συμβουλεύονται τον/την Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο, προτού προχωρήσουν με την εγγραφή τους στα μαθήματα.
Σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου, η έκδοση της Πανεπιστημιακής κάρτας είναι υποχρεωτική για όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Μεταξύ άλλων εφαρμογών, η νέα Πανεπιστημιακή κάρτα θα επιτρέπει την πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους για τους δικαιούχους, δανεισμό βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη, χρήση των φωτοτυπικών μηχανών κλπ. - Απαραίτητη προϋπόθεση για αίτηση έκδοσης Πανεπιστημιακής κάρτας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού και εγγραφή σε μαθήματα. - Εκτύπωση καρτών για τις/τους νεοεισερχόμενες/νεοεισερχόμενους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτήτριες/φοιτητές αρχίζει με την έναρξη των μαθημάτων. - Φοιτήτριες/φοιτητές που θα επιλέξουν να μετακινηθούν από ένα τμήμα σε άλλο κατά την 2η και 3η κατανομή θέσεων, παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακή κάρτα μετά που θα καταλήξουν στην τελική τους επιλογή.

Πανεπιστημιακή Κάρτα
Η ΥΣΦΜ διοργανώνει Ημέρα Ενημέρωσης και Προσανατολισμού των νέων φοιτητών/τριών τέλη Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση από τα οικεία Ακαδημαϊκά Τμήματα, παρουσιάσεις για τις διαδικασίες εγγραφής στα μαθήματα και χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος Banner Web, τις υπηρεσίες και τη στήριξη που προσφέρονται από τις διοικητικές υπηρεσίες, δραστηριότητες με τους φοιτητικούς ομίλους, ξεναγήσεις και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα αναρτάται αρχές Αυγούστου.