Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
Αγγλικών Σπουδών   
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών   
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 
 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
 
Πολυτεχνικής
 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών(ECE MASTER)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΤΑΣ (Εβδομαδιαίο)
Φιλοσοφικής
 
 
Ιατρική Σχολή