Η Deloitte ανακοινώνει δύο θέσεις πεντάμηνης πρακτικής άσκησης στο Risk Advisory ή στο Advisory Practice