Η EY (Ernst & Young) ανακοινώνει δύο θέσεις πεντάμηνης πρακτικής άσκησης στο συμβουλευτικό τμήμα Strategy and Transactions