Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ) του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Από την ίδρυση του, το Τμήμα ΛΟΧ πορεύεται με φάρο την ερευνητική αριστεία και την ποιοτική διδασκαλία.

Σύμφωνα με την κατάταξη του Arizona State University για τις δημοσιεύσεις στα 4 κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου της Χρηματοοικονομικής, το Τμήμα κατατάσσεται στα 200 καλύτερα παγκοσμίως, στα 30 καλύτερα στην Ευρώπη (ΕΕ-27) και νούμερο 1 στα ελληνόφωνα πανεπιστήμια, κατά την περίοδο 2000-2022.

Επίσης, σύμφωνα με την κατάταξη που διεξάγει το Brigham Young University για την ποιότητα της έρευνας στη Λογιστική με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων στα κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου, το Τμήμα κατατάσσεται στα κορυφαία 200 παγκοσμίως, στα κορυφαία 15 στην Ευρώπη (ΕΕ-27) και νούμερο 1 στα ελληνόφωνα πανεπιστήμια, κατά την περίοδο 2000-2022 στην Χρηματοοικονομική Εμπειρική Λογιστική έρευνα (archival financial research in accounting).

Το Τμήμα ΛΟΧ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με Επαγγελματικούς Φορείς Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και προσφέρει στους φοιτητές του ευκαιρίες για σημαντικό αριθμό εξαιρέσεων από πολύτιμους επαγγελματικούς τίτλους. Εκτός από τα δημοφιλή προπτυχιακά του προγράμματα, το Τμήμα προσφέρει επίσης μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά.