Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική (MSc Finance) και ευκαιρίες απασχόλησης από την ΕΥ

Special Scientist positions for the needs of the Internal Research Program in the field of International Capital Markets Research
18 Οκτωβρίου, 2023
Θέσεις εργασίας στην Grant Thornton
25 Απριλίου, 2024
Special Scientist positions for the needs of the Internal Research Program in the field of International Capital Markets Research
18 Οκτωβρίου, 2023
Θέσεις εργασίας στην Grant Thornton
25 Απριλίου, 2024

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει δύο (2) υποτροφίες σε νέους/νέες φοιτητές/ριες του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Χρηματοοικονομική (MSc in Finance) για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025. Επιπρόσθετα, προσφέρονται άλλες δύο υποτροφίες σε υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χρηματοοικονομική. Οι τέσσερις πλήρεις υποτροφίες (ή το ισοδύναμο ενός συνδυασμού πλήρους και μερικής υποτροφίας) για άτομα με ισχυρές ακαδημαϊκές επιδόσεις θα χρηματοδοτούνται από την Ernst & Young (EY) Κύπρου και επιπλέον των διδάκτρων θα καλύψουν τα έξοδα πιστοποίησης από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Institute) για όσους/όσες ενδιαφέρονται. Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες συνδυάζονται με ευκαιρίες απασχόλησης στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2023, από τον Στέλιο Δημητρίου, Συνέταιρο, Επικεφαλής Στρατηγικής & Συναλλαγών (SaT), και τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Καθηγητή Ανδρέα Μιλιδώνη.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τους δύο οργανισμούς, καθώς στοχεύει να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει οικονομικά και επαγγελματικά τους/τις απόφοιτους/ες του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χρηματοοικονομική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 προσφέρονται 20 θέσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 2 Απριλίου 2024. Οι αιτήσεις για εισδοχή, καθώς και για τις υποτροφίες, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω αυτού του συνδέσμου https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/postgraduate-programmes-places/

Όσον αφορά τους/τις υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χρηματοοικονομική, αυτοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους αποστέλλοντας μήνυμα στο [email protected]

Ιδανικοί υποψήφιοι/ες για το μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικής είναι απόφοιτοι/ες με ποσοτικό υπόβαθρο (π.χ. θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών, πολυτεχνικών επιστημών) ή με υπόβαθρο στα οικονομικά, τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική, τη διοίκηση και άλλους συναφείς κλάδους.

Το Τμήμα ΛΟΧ  θα συγκεντρώσει τα βιογραφικά των ενδιαφερόμενων φοιτητών/ριών και μετά την την πρώτη αξιολόγηση με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, θα ενημερώσει τους/τις δικαιούχους. Οι επιλέξιμοι φοιτητές/ριες που θα υποβάλουν αίτηση, θα ακολουθήσουν τη διαδικασία πρόσληψης της EY, η οποία μετέπειτα θα ενημερώσει τους/τις επιτυχόντες/ούσες και θα τους/τις προσφέρει σύμβαση εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική: https://www.ucy.ac.cy/afn/programmes-of-study/master-in-finance/