Ευκαιρίες τοποθέτησης σε οργανισμούς (Internship) – 9/9/2024