2 Φεβρουαρίου, 2024

Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική (MSc Finance) και ευκαιρίες απασχόλησης από την ΕΥ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει δύο (2) υποτροφίες σε νέους/νέες φοιτητές/ριες του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Χρηματοοικονομική (MSc in Finance) για το ακαδημαϊκό […]