Πτυχίο στη Λογιστική

Το πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση πτυχίου Λογιστικής ακολουθεί τα πρότυπα των κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, με πρωταρχικό στόχο να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις κατάλληλες γνώσεις σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογικής, εμπορικού δικαίου και χρηματοοικονομικών για ορθολογιστική λήψη αποφάσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, συνεργάζεται με διεθνή επαγγελματικά σώματα όπως π.χ. το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), και to Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση για τους απόφοιτους του προγράμματος Λογιστικής μέχρι και δώδεκα (12) απαλλαγών από τον επαγγελματικό τίτλο του ICAEW και εννέα (9) απαλλαγών του από τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA. Επίσης απόφοιτοι τμήματος έχουν διακριθεί επανειλημμένα στις επαγγελματικές αυτές εξετάσεις κερδίζοντας τουλάχιστον 10 παγκόσμια βραβεία την τελευταία πενταετία στις εξετάσεις για απόκτηση του τίτλου του chartered accounting από το ICAEW. (Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρώτο Παγκόσμιο Βραβείο του Professional Stage overall, άλλα πρώτα παγκόσμια βραβεία στην ελεγκτική και φορολογική του Professional Stage καθώς επίσης και παγκόσμια βραβεία στο Advanced Stage). Αναφέρουμε επίσης ότι πρόσφατη μελέτη του ACCA έχει δείξει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος ΛΟΧ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από αποφοίτους όλων των άλλων πανεπιστημίων στον κόσμο.

Το πτυχίο λογιστικής παρέχει άρτια κατάρτιση για πετυχημένη καριέρα σε ελεγκτικούς οίκους σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και φορολογικής καθώς και σε τράπεζες, ημικρατικούς, δημόσιους και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς. Επίσης, ελεγκτικοί οίκοι παρέχουν ευκαιρίες σε φοιτητές μας για πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα, από το εαρινό εξάμηνο του 2018, το τμήμα ΛΟΧ εγκαινιάζει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους της χώρας το οποίο θα διαρκεί πέντε μήνες. Κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα απασχολούνται πλήρως ως ασκούμενοι ελεγκτές στους συγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους και θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία που θα ενισχύσει την μελλοντική ακαδημαϊκή τους πορεία και θα διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι φοιτητές έχουν επίσης την επιλογή να εκπονήσουν πιο σύντομη πρακτική άσκηση κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, (summer internship) ή και να επεκτείνουν την πρακτική τους εμπειρία εκπονώντας πρακτική άσκηση για ακόμα πέντε μήνες κατά το εαρινό εξάμηνο του τέταρτου έτους σπουδών. Τα προγράμματα του τμήματος είναι σχεδιασμένα με βάση διεθνείς προδιαγραφές και εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα Master ή Ph.D. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί για συνέχιση των σπουδών τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Αμερικής.

 

Δομή

Η επιλογή της Λογιστικής ως κύριας ειδικότητας σε πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, απαιτεί συνδυασμό μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της βασικής εκπαίδευσης, αλλά και άλλων μαθημάτων ανωτέρου επιπέδου ως εξής:

Α. Μαθήματα εμβάθυνσης γνώσεων στη Λογιστική (9 μαθήματα)

(i) Για εμβάθυνση γνώσεων απαιτούνται εννέα μαθήματα, εκ των οποίων τα έξι είναι υποχρεωτικά:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠροαπαιτούμενοECTS
ΛΟΧ 311Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΛΟΧ 1116
ΛΟΧ 312Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΛΟΧ 2116
ΛΟΧ 318Ελεγκτική ΙΛΟΧ 1116
ΛΟΧ 319Φορολογική ΙΛΟΧ 1116
ΛΟΧ 411Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΛΟΧ 1116
ΛΟΧ 418Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙΛΟΧ 3116
Σύνολο30

 

(ii) Τα υπόλοιπα τρία μαθήματα εμβάθυνσης μπορούν να καλυφθούν από τα εκάστοτε προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα εμβάθυνσης. Μαθήματα από ειδίκευση Χρηματοοικονομικής μπορούν να αναγνωριστούν ως μαθήματα εμβάθυνσης κατόπιν έγκρισης του ακαδημαϊκού συμβούλου. Τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης Λογιστικής περιλαμβάνουν:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠροαπαιτούμενοECTS
ΛΟΧ 410Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στον Τραπεζικό ΤομέαΛΟΧ 1116
ΛΟΧ 414Λογιστική και Χρηματοοικονομική
στον Τομέα της Ενέργειας
ΛΟΧ 111, ΛΟΧ 2226
ΛΟΧ 415Σύγχρονα Θέματα ΛογιστικήςΔΕΔ 3466
ΛΟΧ 417Ελεγκτική ΙΙΛΟΧ 3186
ΛΟΧ 419Φορολογική ΙΙΛΟΧ 1116

 

Β. Μαθήματα διεύρυνσης γνώσεων στη Λογιστική (7 μαθήματα)

Για διεύρυνση γνώσεων απαιτούνται επτά μαθήματα επιλογής τρίτου και τέταρτου έτους από τη Σχολή Oικονομικών και Διοίκησης (εκτός της ειδικότητας), από τα οποία δύο είναι υποχρεωτικά:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ΛΟΧ 314Εμπορικό Δίκαιο6
ΔΕΔ 346Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ6
Σύνολο12

Σημείωση: Τουλάχιστον δύο από τα μαθήματα Διεύρυνσης πρέπει να προέρχονται από την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής.

 

Προαιρετική Διπλωματική Μελέτη: Φοιτητές με ΣΜΟ πάνω από 7 μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη η οποία αντικαθιστά ένα μάθημα διεύρυνσης και ένα μάθημα εμβάθυνσης από τις πιο πάνω απαιτήσεις.

 

Πρακτική άσκηση (Internship): Φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση κατά την περίοδο του εξαμήνου σε ένα από τα εγκεκριμένα προγράμματα του τμήματος πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 313, (6 ECTS), και αν συνεχίσουν με επιπλέον εξάμηνο άσκησης πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 413, (6 ECTS). Τα μαθήματα ΛΟΧ 313 και ΛΟΧ 413 αντικαθιστούν είτε ένα μάθημα Διεύρυνσης ή εμβάθυνσης το καθένα. Φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση ΔΕΝ μπορούν να εγγραφούν σε άλλα μαθήματα. Εξαίρεση για εγγραφή σε ΕΝΑ μόνο μάθημα μπορεί να δοθεί κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και μόνο με την συγκατάθεση του ακαδημαϊκού συμβούλου του φοιτητή.

 

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων του 3ου και 4ου έτους που συστήνεται για φοιτητές με ειδίκευση στη Λογιστική περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. (Το χρονοδιάγραμμα αφορά φοιτητές με έτος εισδοχής 2017 και αργότερα. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί νωρίτερα παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο για θέματα σπουδών).

Χρονοδιάγραμμα μαθημάτων του 3ου και 4ου έτους
Τρίτο Έτος
5ο Εξάμηνο6ο Εξάμηνο
ΛΟΧ 311: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΛΟΧ 418: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ*
ΛΟΧ 318: Ελεγκτική ΙΛΟΧ 417: Ελεγκτική ΙΙ*
ΛΟΧ 312: Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙΔΕΔ 346: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
ΛΟΧ 314: Εμπορικό Δίκαιο^ ή
μέχρι άλλα 2 μαθήματα επιλογής**
ΛΟΧ 314: Εμπορικό Δίκαιο^ ή
μέχρι άλλα 2 μαθήματα επιλογής**
Τέταρτο Έτος
7ο Εξάμηνο8ο Εξάμηνο
ΛΟΧ 319: Φορολογική Ι*ΛΟΧ 419: Φορολογική ΙΙ *
ΛΟΧ 411: Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση **
ΔΕΔ 435: Στρατηγική ΔιοίκησηΜέχρι 3 άλλα μαθήματα επιλογής**
Μέχρι 2 άλλα μαθήματα επιλογής **

* Απαλλαγή από ACA και ACCA (Λίστα εξαιρέσεων από ACA και ACCA)
** Άλλα μαθήματα εμβάθυνσης γνώσεων, διεύρυνσης γνώσεων ή ελεύθερης επιλογής.
^ Το ΛΟΧ 314 (Εμπορικό Δίκαιο) προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα.

 

Φοιτητές που επιλέγουν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση κατά το Εαρινό εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών, θα μπορούν να αναπληρώσουν τα μαθήματα ΛΟΧ 417, ΛΟΧ 418 το Χειμερινό εξάμηνο του τέταρτου έτους όπως φαίνεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών πιο κάτω. Σημειώνουμε ότι με το πρόγραμμα αυτό οι απαιτήσεις για το πτυχία ολοκληρώνονται με εγγραφή σε μαθήματα κατά δύο θερινά εξάμηνα. Νοείται ότι οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν αν’ αυτού να επεκτείνουν τις σπουδές τους για ένα εξάμηνο.

Θερινό Εξάμηνο – 2ου έτους
2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
5ο Εξάμηνο6ο ΕξάμηνοΘερινό Εξάμηνο – 3ου έτους
ΛΟΧ 311 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙINTERNSHIPΔΕΔ 346 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ ή άλλο μάθημα επιλογής
ΛΟΧ 318 Ελεγκτική ΙΛΟΧ 314 Εμπορικό Δίκαιο ή άλλο μάθημα επιλογής
ΛΟΧ 312 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙ
2 άλλα μαθήματα επιλογής**
7ο Εξάμηνο8ο Εξάμηνο
ΛΟΧ 319 Φορολογική ΙΛΟΧ 419 Φορολογική ΙΙ
ΛΟΧ 411 Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
ΛΟΧ 418 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙΛΟΧ 417 Ελεγκτική ΙΙ
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση2 άλλα μαθήματα επιλογής** ή ΔΕΔ 346
ΛΟΧ 410 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στον Τραπεζικό Τομέα ή ΛΟΧ 314

 

Φοιτητές που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε δύο εξάμηνα προτρέπονται να αποταθούν στον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο όσο το δυνατό γρηγορότερα για να μπορέσουν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους κατάλληλα.

 

Συντονιστής Πτυχίου με ειδικότητα Λογιστικής: Ειρήνη Καραμάνου