Διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν την ερευνητική αριστεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το Τμήμα, με βάση μελέτη του Arizona State University για τις δημοσιεύσεις στα κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου της Χρηματοοικονομικής, κατατάσσεται στη θέση 187 (50)  παγκοσμίως (στην Ευρώπη) για την περίοδο 2010-2020.

Επίσης, μελέτη που διεξάγει το Brigham Young University για την ποιότητα της έρευνας στη Λογιστική με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων στα κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου, το Τμήμα κατατάσσεται στην θέση 186 (17) παγκοσμίως (στην Ευρώπη) για την περίοδο 2000-2020, στην Χρηματοοικονομική Εμπειρική Λογιστική έρευνα (archival financial research in accounting).

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μελέτες κατατάσσουν τα πανεπιστήμια με βάση τον απόλυτο αριθμό δημοσιεύσεων στα πιο πάνω περιοδικά και όχι με βάση τις δημοσιεύσεις ανά μέλος προσωπικού, χωρίς δηλαδή να γίνεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή με βάση το μέγεθος του Τμήματος. Το γεγονός αυτό λειτουργεί υπέρ των μεγάλων Τμημάτων, γεγονός που κάνει την επιτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου ακόμα μεγαλύτερη, με δεδομένο ότι είναι μικρό Τμήμα συγκριτικά με αντίστοιχα του εξωτερικού, με 11 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού. Επίσης, η διάκριση των ακαδημαϊκών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ακόμα πιο σημαντική αφού οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος διεκπεραιώνουν την έρευνα τους με μεγαλύτερο διδακτικό φόρτο από τον αντίστοιχο στα περισσότερα από τα Πανεπιστήμια που κατάφεραν να διακριθούν.

Είναι κατανοητό ότι η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει την ποιότητα του ερευνητικού έργου και κατ΄ επέκταση την ποιότητα του Τμήματος και την αξία των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών του αφού η ποιότητα διδασκαλίας είναι στενά συνυφασμένη με την ποιότητα της έρευνας του διδάσκοντος. Η Πρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου, δήλωσε ότι οι επιτυχίες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δεν εξαντλούνται στον τομέα της έρευνας. Είμαστε περήφανοι και για τους απόφοιτους μας οι οποίοι εξασφαλίζουν θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων, καθώς και πρώτα βραβεία σε παγκόσμιες εξετάσεις για επαγγελματικούς τίτλους στη Λογιστική. Είμαστε επίσης ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός ότι οι απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, παρά την οικονομική κρίση, εργοδοτούνται σε πολύ υψηλό ποσοστό στους τομείς των σπουδών τους με τους περισσότερους να έχουν προσφορές για εργασία πριν ακόμα αποφοιτήσουν. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική, καθώς και μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην Χρηματοοικονομική, ενώ νέα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι στο στάδιο της μελέτης.