Η πρακτική άσκηση (τοποθέτηση) εκπονείται κατά το εαρινό εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών και οι φοιτητές που επιλέγονται έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν στον ίδιο οργανισμό και το εαρινό εξάμηνο του τέταρτου έτους των σπουδών τους.

Η ενσωμάτωση πρακτικής άσκησης στα προγράμματα σπουδών παρουσιάζει αυξητικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια διεθνώς αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή στο επαγγελματικό περιβάλλον. Με βάση τα σχέδια πρακτικής άσκησης του Τμήματος οι φοιτητές απασχολούνται πλήρως ως ασκούμενοι ελεγκτές στους συγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους
κυρίως στα τμήματα εξωτερικού ελέγχου. Οι φοιτητές έχουν έτσι την ευκαιρία όχι μόνο να εφαρμόσουν τις τεχνικές τους γνώσεις και να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, τις λογιστικές πρακτικές ή τη Κυπριακή φορολογία, αλλά και να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν τεχνικές διαχείρισης χρόνου, και να διευρύνουν το δίκτυο των επαγγελματικών επαφών τους. Η επαφή τους με τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο ενισχύει την ακαδημαϊκή τους εμπειρία και διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Πέραν των απολαβών και άλλων ωφελημάτων που κερδίζουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα η εμπειρία και οι ώρες πρακτικής καταγράφονται από τον ελεγκτικό οίκο και μετρούν έναντι της επαγγελματικής εμπειρίας που πρέπει να εκπονήσουν ως εκπαιδευόμενοι για να γίνουν μέλη των επαγγελματικών ινστιτούτων ICAEW και ACCA, κάτι που μειώνει σημαντικά τη περίοδο για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου. Οι φοιτητές που επιλέγουν την εκπόνηση πρακτικής άσκησης για μόνο ένα εξάμηνο στη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους κανονικά σε τέσσερα χρόνια από την εισδοχή τους εφόσον παρακολουθήσουν 4 καλοκαιρινά μαθήματα. Φοιτητές που επιλέγουν άσκηση και για δεύτερο εξάμηνο θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε 4.5 χρόνια από την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το γεγονός ότι η πρακτική άσκηση μετρά ως προς την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία που είναι προϋπόθεση για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου, δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στους αποφοίτους τους Τμήματος. Ενδεικτικά, φοιτητές που θα επιλέξουν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση σε δύο εξάμηνα και με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσουν και τις 12 απαλλαγές από τις εξετάσεις του ICAEW για την απόκτηση του τίτλου του Chartered Accountant, θα μπορούν να εγγραφούν σαν επαγγελματίες λογιστές σε 2 χρόνια περίπου μετά από την αποφοίτηση τους.

Το Τμήμα ΛΟΧ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρακτικής άσκησης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία του προγράμματος. Παρόλα αυτά το Τμήμα θα ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι τα προγράμματα αυτά οργανώνονται και προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος κατευθείαν από τους ελεγκτικούς οίκους. Ο ρόλος του Τμήματος ΛΟΧ είναι να διευκολύνει τους φοιτητές να αδράξουν της σημαντικής αυτής ευκαιρίας που τους προσφέρεται.

Επι της ευκαιρίας αυτής το Τμήμα ΛΟΧ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους ελεγκτικούς οίκους της χώρας για τη συνεχή τους στήριξη, την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης που διατελείται από το Τμήμα και στην άρτια κατάρτιση των φοιτητών του. Δεν είναι τυχαία η τεράστια επιτυχία των αποφοίτων του Τμήματος που αποτυπώνεται σε 30 παγκόσμια βραβεία στις εξετάσεις του ICAEW και στo ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις του ACCA από όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια του κόσμου.

Οι φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση πρέπει να εγγράφονται στα μαθήματα που προσφέρονται για τις τοποθετήσεις αυτές σε οργανισμούς (ΛΟΧ 113, ΛΟΧ 213, ΛΟΧ 313 και ΛΟΧ 413). Οι πιστωτικές μονάδες παραχωρούνται εφόσον οι οργανισμοί είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα ΛΟΧ. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Ελεγκτικά/Λογιστικά γραφεία, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το ICAEW
• Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
• Επενδυτικές εταιρείες
• Ασφαλιστικές εταιρείες

Για αναγνώριση τοποθέτησης σε άλλους οργανισμούς που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τμήμα ΛΟΧ, έγκαιρα, για έγκριση. Επιπλέον για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε καλοκαιρινές τοποθετήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν περίοδο τοποθέτησης τουλάχιστον τεσσάρων (4) βδομάδων.

Ανακοίνωση για τα μαθήματα τοποθέτησης σε οργανισμό