Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024

1η Υπενθύμιση – Είσαι απόφοιτη/τος του Πανεπιστημίου Κύπρου που αποφοίτησες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 ή 2021-2022;
13 Φεβρουαρίου, 2024
Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024
14 Φεβρουαρίου, 2024
1η Υπενθύμιση – Είσαι απόφοιτη/τος του Πανεπιστημίου Κύπρου που αποφοίτησες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 ή 2021-2022;
13 Φεβρουαρίου, 2024
Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024
14 Φεβρουαρίου, 2024

Το σεμιναριακό Πρόγραμμα, με εισηγήτρια την Δρα. Μίνα Γιαννούλα (Τμήματα Αγγλικών Σπουδών και Ψυχολογίας ΠΚ – ONISILOS Marie Curie Fellow) απευθύνεται σε απόφοιτες/τους, φοιτητές/ριες και μη των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των επιστημών της αγωγής και φιλοσοφικής και γενικότερα σε επαγγελματίες του κλάδου της εκπαίδευσης.  Στοχεύει να αναδείξει ποικίλες πτυχές της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ύστερα από τον ορισμό της πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας και την ανάλυση της επίδρασης που ασκεί στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας προσδιορίζονται σύγχρονες τάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας της ελληνικής με άξονα, μεταξύ άλλων, τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διγλωσσία. Εξετάζονται προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την τοποθέτηση της σε ποικίλα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για κάθε ομάδα-στόχο.

Θα πραγματοποιηθεί σε δύο 2ωρες συνεδρίες στις 9 και 16 Μαρτίου 2024, μεταξύ 10:00π.μ.-12:00μ.μ.

Λεπτομέρειες & Εγγραφές: https://www.ucy.ac.cy/alumni-development/life-long-learning/