Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024

Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024
14 Φεβρουαρίου, 2024
Πρακτικές προτάσεις για την παιδαγωγική των βρεφών – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024
14 Φεβρουαρίου, 2024
Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024
14 Φεβρουαρίου, 2024
Πρακτικές προτάσεις για την παιδαγωγική των βρεφών – Πρόγραμμα ΔΒΕ ΠΚ 2023-2024
14 Φεβρουαρίου, 2024

Το Σεμινάριο, με εισηγητή τον Δρ. Άγγελο Κασσιανό (Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ), απευθύνεται σε απόφοιτες/τους, προπτυχιακές/κούς, μεταπτυχιακές/κούς, διδακτοριές/κκούς και μεταδιδακτορικές/κούς φοιτήτριες/τές και ερευνήτριες/τές, που ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν προγράμματα στα πλαίσια της έρευνας ή και της διατριβής τους. Τα προγράμματα μπορεί να είναι παρεμβατικά ή εκπαιδευτικά και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα επεξηγηθούν οι βασικές μέθοδοι και θεωρίες της αξιολόγησης προγραμμάτων. Οι συμμετέχουσες/χοντες μέσα από διαδραστικές ασκήσεις θα μπορούν να μάθουν τις βασικές παραμέτρους αξιολόγησης και να τις εφαρμόσουν.

Θα πραγματοποιηθεί σε μία 3ωρη συνεδρία στις 15 Μαΐου 2024, μεταξύ 15300π.μ.-18:30μ.μ.

Λεπτομέρειες & Εγγραφές: https://www.ucy.ac.cy/alumni-development/life-long-learning/