Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των αποφοίτων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/certificates (οδηγίες Η-Παραγγελίας), εφόσον ο απόφοιτος ενεργοποιήσει πρώτα το προφίλ του στο σύστημα των αποφοίτων www.ucy.ac.cy/alumnisys. Σε περίπτωση που το έχετε ήδη ενεργοποιήσει, κάντε login στο σύνδεσμο έκδοσης πιστοποιητικών, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σας (email & password) στο προφίλ του απόφοιτου.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται στους νέους απόφοιτους, μετά τη συνεδρία της Συγκλήτου στις αρχές Ιουνίου, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελειόφοιτοι που αποφοιτούν.

Η πληρωμή και η παραλαβή πιστοποιητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως απότην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) ή τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ), ή απομακρυσμένα με χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Λίστα πιστοποιητικών:

  • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυσχιακού ή διδακτορικού διπλώματος
  • μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας, πτυχίου ή διπλώματος στα Αγγλικά
  • βεβαίωση φοίτησης (ως ενεργός φοιτητής)
  • βεβαίωση διάρκειας σπουδών
  • Πιστοποιητικού παρακολούθησης ξένης γλώσσας: €3

Επιπλέον, στον απόφοιτο χορηγείται δωρεάν και το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS), το οποίο συνοδεύει το πτυχίο. Το συγκεκριμένο Παράρτημα περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του αποφοίτου.

Τα χρήματα από τις εισπράξεις κατατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΔΟΑΤΑΠ:

Το Πανεπιστήμιο, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα απόφοιτης/του, στο οποίο θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία της/του (ονοματεπώνυμο και αριθμό πολιτικής ταυτότητας), αναλαμβάνει να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου (αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, ελληνική και αγγλική βεβαίωση τόπου πραγματοποίησης σπουδών) στο ΔΟΑΤΑΠ, με κοινοποίηση στην/στον απόφοιτη/το. Στη συνέχεια, είναι ευθύνη της/του απόφοιτης/του να αιτηθεί ηλεκτρονικά την αναγνώριση του πτυχίου μέσω της πλατφόρμας του ΔΟΑΤΑΠ.

Σφραγίδα Χάγης/Appostile για έγγραφα που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφορά μόνο φοιτητές

Πιστοποιούνται τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίζονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, για σκοπούς εξασφάλισης της Σφραγίδας Χάγης.

Λεπτομέριες σχετικά με το κόστος και την διαδικασία βρίσκονται εδώ. Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις και καθοδήγηση σχετικά με τις παραγγελίες έκδοσης των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

-Το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ (Τ.: 22894021/4064, E.: [email protected]), για τα προπτυχιακά πτυχία,

-Τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τ.: 22894044/4033/4034, E.: [email protected]), για τα μεταπτυχιακά πτυχία

Οι δύο οντότητες βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία).