Πού Μπορώ να ΔώσωΓιατί να ΔώσωΜεγάλοι ΕυεργέτεςΚάνε τη Δωρεά σου ΣήμεραUCY E-SHOP 

 


 

Εκστρατείες

Ενισχύστε τις εκστρατείες του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνδράμετε τον πολύπλευρο ρόλο που έχει να επιτελέσει ως κέντρο γνώσης, έρευνας και αριστείας.
Μπορείτε να δείτε τις εκστρατείες μας εδώ.

Δωρεές

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκτός από χρηματικές δωρεές, δέχεται και:
 Δωρεές έργων τέχνης,
 Δωρεές βιβλίων και συλλογών προς το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,
 Δωρεές εξοπλισμού.

Υποτροφίες

Κάντε την εισφορά σας, μέσω της θεσμοθέτησης υποτροφίας/υποτροφιών που προσφέρονται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Μπορείτε να δείτε τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου εδώ

Κληροδοτήματα

Μπορείτε να προσφέρετε στο Πανεπιστήμιο κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων, για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών.

Βραβεία

Μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας μέσω της προκήρυξης βραβείων, τα οποία θα προσφέρονται κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δείτε τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

 

 

 

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την έρευνα και τους φοιτητές του, μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά. Αν θέλετε να κάνετε τραπεζική μεταφορά μπορείτε μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου: CY05 0020 0195 0000 3570 1319 4276. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Ε: [email protected] ή [email protected] , Τ: 357 22894356.

 

Νομοθεσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί με βάση το Νόμο που προβλέπει για την ίδρυση και λειτουργία του, να αποκτά με δωρεά ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών του. Συγκεκριμένα το άρθρο 3, εδάφιο (3) παρ. (γ) του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, Ν.144/89, προνοεί ως εξής: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και μπορεί -(…) (γ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου- να αποκτά με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών του·».

Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 25(1)(β) τα Κεφάλαια και οι Πρόσοδοι του Πανεπιστημίου αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Πανεπιστήμιο. Νοείται ότι η αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων και χορηγημάτων προς το Πανεπιστήμιο γίνεται κάτω από όρους και όλες οι δωρεές (χρηματικές και μη) υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες πολιτικές του:

 

Φορολογία

Δυνάμει του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 Ν. 118(I)/2002, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε δωρεές ή συνεισφορές για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, δικαιούνται να διεκδικήσουν αφαίρεση του σχετικού ποσού κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους.

Για σκοπούς διεκδίκησης των φοροαπαλλαγών τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Κύπρου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν/ζητηθούν είναι:
Α) Εγγεγραμμένη Επωνυμία Οργανισμού    : Πανεπιστήμιο Κύπρου
Β) Ιδρύθηκε                                                    : Νόμος Ν. 144/89 (ημ. 28/07/1989)
Γ) Είδος Οργανισμού                                     : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Δ) Αριθμός φορολογικής ταυτότητας.            : 19118934X
Ε) Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.     : CY 90001673W
Στ) Φιλανθρωπικό Ίδρυμα                         : απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. εγκυκλίου 1997/03, ημ. 13/03/1997


Διαδικασία αποδοχής Δωρεών