Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή.  Προσμένουμε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της υπερηφάνειας και της εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς των αποφοίτων απέναντι στην πνευματική τους μητέρα.

Οργανόγραμμα της oντότητας της Πρυτανείας, στην οποία υπάγεται το ΓΠΑΑ: