Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αποφοίτων & συνεργατών / δωρητών
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
Για τη συνολική πληροφόρηση που αφορά στον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να ανατρέξετε:

  • στην Πολιτική «Τα προσωπικά σας δεδομένα: Πληροφορίες για τους αποφοίτους» και
  • το Έντυπο «Συναίνεση αποφοίτου για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» , με το οποίο ο απόφοιτος προβαίνει στην ενημέρωση του προφίλ του, εφόσον δώσει τη συγκατάθεσή του.
  • στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΠΚ – Συνεργάτες & Δωρητές

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για καθοδήγηση (ΓΠΑΑ: Τ.: 22894356, Ε: [email protected]) & (ΥΠΔ: Τ.: 22894342, E: [email protected])