Η αποστολή του Γραφείου Αποφοίτων -η οποία αποτελεί και έναν από τους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου- είναι η δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, η υπερηφάνεια και η εθελοντική και φιλανθρωπική προσφορά τους απέναντι στο Πανεπιστήμιο.

Ο ρόλος του Γραφείου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2005, είναι διττός. Από τη μια υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο στις δραστηριότητες που αφορούν στους απόφοιτους και, από την άλλη, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αποφοίτων και του ακαδημαικού Ιδρύματος. Λειτουργεί, δηλαδή, ως ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων και της διοίκησής του, των ακαδημαϊκών και του διοικητικού προσωπικού. Προσπαθεί να διατηρήσει ενημερωμένους τους αποφοίτους για τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει από μέρους τους μια αδιάκοπη σύνδεση και συνεισφορά στο Ίδρυμα και εν γένει την κοινωνία.

Οργανόγραμμα της oντότητας της Πρυτανείας, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Αποφοίτων:
Organogramma GA.TPP.ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ