Στόχος του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων (ΓΠΑΑ) στο κομμάτι των αποφοίτων  -κάτι το οποίο αποτελεί και έναν από τους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου- είναι η δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, η υπερηφάνεια και η εθελοντική και φιλανθρωπική προσφορά τους απέναντι στο Πανεπιστήμιο.

Οργανόγραμμα της oντότητας της Πρυτανείας, στην οποία υπάγεται το ΓΠΑΑ :

Organogramma Prutaneias