Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων προσφέρει στα μέλη της κοινότητας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου (απόφοιτοι, τελειόφοιτοι κ.α. μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας) υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση για θέματα επαγγελματικής δικτύωσης και  αγοράς εργασίας.
 
Αυτό γίνεται είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ του ΠΚ ή του δικτύου συνεργατών του για το πακέτο προνομίων των αποφοίτων και γενικότερα για τις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτει με πανεπιστήμια, οργανισμούς και εταιρείες, εντός και εκτός Κύπρου.
 
Προκειμένου τα μέλη της κοινότητας των αποφοίτων να επωφελούνται από τη δύναμη του δικτύου του ΠΚ, καλούνται να εντάσσονται στο Επαγγελματικό Δίκτυο της Κοινότητας των Αποφοίτων ΠΚ (UCY Alumni Community – Professional Network) και να το αξιοποιούν συνεχώς, κάνοντας αρχικά εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα UCY Alumni Community.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας, προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα εργασιακής εμπειρίας και σταδιοδρομίας στους φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και στους νέους απόφοιτους.