Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων -στο πλαίσιο προώθησης της έννοιας του εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας, καθώς και της ευαισθητοποίησης των φοιτητών, τελειόφοιτων, αποφοίτων, κ.α. μελών του ΠΚ, στην εθελοντική και φιλανθρωπική προσφορά- συνεργάζεται με τους Φοιτητικούς Ομίλους (π.χ. Όμιλο Εθελοντών, Περιβαλλοντικό και Φιλοζωικό Όμιλο), και τις οντότητες του ΠΚ, αλλά και εξωτερικούς φορείς εθελοντισμού με σκοπό τη συμβολή του στην υλοποίηση των δράσεων εθελοντισμού της πανεπιστημιακής και ευρύτερης κοινότητας.
 
Οι εκάστοτε εθελοντικές δράσεις προωθούνται στην κοινότητα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εργαλείων του Γραφείου.