Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (AΡΗ) είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Θεωρώντας ως δεδομένο, ότι ο σχεδιασμός είναι ο κοινός παράγοντας σε όλες τις εννοιολογικές ή άλλες υποδιαιρέσεις ή κατηγορίες, οι τέσσερις βασικοί τομείς μελέτης στους οποίους επικεντρώνεται το Τμήμα είναι: αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία, αρχιτεκτονικά μέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και αστικός σχεδιασμός.

Το πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής προσφέρει τους ακόλουθους ακαδημαϊκούς τίτλους: