Η αποστολή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως σημαντικού ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου μόρφωση και εκπαίδευση στους σπουδαστές του, για να λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά και να έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά τη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος της Ανατολικής Μεσογείου.

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του Τμήματος κατέχουν οι συνέργειες που δημιουργούνται μέσω της δυναμικής σύνθεσης του σχεδιασμού, συνταιριάζοντας την ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση της Αρχιτεκτονικής. Μια τέτοια προσπάθεια πραγματοποιείται δίνοντας έμφαση στις πολύπλοκες και συναρπαστικές πτυχές της Αρχιτεκτονικής μέσω της διαμόρφωσης μιας κουλτούρας σχεδιασμού που αξιοποιεί θεωρητικές, ιστορικές, πολιτικές και τεχνολογικές αναζητήσεις, ώστε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής στη δημιουργία του δομημένου περιβάλλοντος. Μερικές από τις προκλήσεις των αρχιτεκτόνων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, έχουν να κάνουν με την διεκδίκηση ενός νέου ρόλου στην σύγχρονη κοινωνία, καθώς και με τη θετική και βιώσιμη συμβολή τους στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, προσηλωμένο στην αποστολή του, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής διερευνά διάφορες προσεγγίσεις που μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία σύγχρονων αρχιτεκτονικών πρακτικών σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα κλιμάκων από την κλίμακα «των στοιχείων,» στην κλίμακα του κτιρίου και της πόλης.