Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφερόνοτος ΕΕ 2023-24 για ΑΡΗ 201,401 και 410

Προκήρυξη δύο θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής για το εαρινό εξάμηνο 2023-24 και το χειμερινό εξάμηνο 2024-25
14 Νοεμβρίου, 2023
Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφερόνοτος εαρινού εξαμήνου 2023-24 για ΑΡΗ 123,233,331,539 και 550
14 Νοεμβρίου, 2023