Μήνυμα Καλωσορίσματος

Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία.. ...περισσότερα

Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής

"Public Interiors:Global Systems and Architecture in the United Nations" Olga Touloumi ,18:30 - 19:30  Monday 20th  January 68 Ledras Street,Old City Nicosia, 1678,Ground Floor , Department of Architecture (...more)  

Παρουσίαση Διατριβής

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής σας προσκαλεί στην παρουσίαση διατριβής M.Sc. του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»  με τίτλο «Αφύγρανση μέσω βιοκλιματικής τοιχοποιίας» της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αφροδίτης Θεοχάρη  23 Δεκεμβρίου 2019, 15:30 μ.μ. Αίθουσα συνεδριάσεων, 3ος όροφος, Κτήριο Αρχιτεκτονικής, οδός Λήδρας, Λευωσία (... περισσότερα)

Παρουσίαση Διατριβής

«Διερεύνηση της Βιοκλιματικής Διάστασης κτηρίων γραφείων του Μοντέρνου Κινήματος στην Κύπρο, με έμφαση στα ζητήματα σκιασμού/ηλιασμού, στα πλαίσια του Κριτικού Τοπικισμού » της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ανδριανής Χαραλάμπους 23 Δεκεμβρίου 2019, 17:00 μ.μ.  Αίθουσα συνεδριάσεων, 3ος όροφος, Κτήριο Αρχιτεκτονικής, οδός Λήδρας, Λευκωσία (... περισσότερα)

Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής

"LANDSCAPE'S FOR CLIMATE EMERGENCY" Miriam Garcia,19 th December 2019 , 18:30 , 68 Ledras Street, Old City Nicosia, 1678, Ground Floor Department of Architecture (... more)  

Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής

"SUPER FLAT/ SUPER CUTE", Thomas Daniell , Thursday  19 September, 2019 19:00- 20:00 Ledras 68 ,1010, Nicosia Ground Floor , Exhibition Area Department of Architecture ( ... more