Καθηγητές/τριες


Μαρία
Φιλοκύπρου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος


Αντρέας
Σαββίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Τμήματος


Παναγιώτα
Πύλα

Καθηγήτρια


Μάριος Κ.
Φωκάς

Καθηγητής


Οδυσσέας
Κοντοβούρκης

Αναπληρωτής Καθηγητής


Αιμίλιος
Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής


Σωκράτης
Στρατής

Αναπληρωτής Καθηγητής


Νάτια
Χαραλάμπους

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Χρίστος
Χατζηχρίστος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Πόπη
Ιακώβου

Λέκτορας


Σάβια
Παλατέ

Λέκτορας


Ειδικοί Επιστήμονες

Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024


Ελένη Βασιλική
Αλέξη

ΑΡΗ 220.1 Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική


Χρύσω
Ηρακλέους

ΑΡΗ 233.1 Οικοδομική ΙΙ


Χριστιάνα
Ιωάννου

ΑΡΗ 101.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙI


Γεώργιος
Κυριαζής

ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV


Ανδρέας
Κυριακίδης

ΑΡΗ 331.2 Οικοδομική - Τεχνολογία Κτιρίων


Πέτρος
Λαπίθης

ΑΡΗ 332.1 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης


Μαρία
Λοϊζίδου

ΑΡΗ 423.1 Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία


Κυριάκος
Μιλτιάδους

ΑΡΗ 100.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι
ΑΡΗ 124.1 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική


Χάρις
Νίκα

ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V - Αστικός Σχεδιασμός


Σάβια
Παλατέ

ΑΡΗ 500.1 Μεθοδολογίες Έρευνας


Άννα
Παπαδοπούλου

ΑΡΗ 340.1 Αρχιτεκτονική Τοπίου


Γεώργιος Νικόλας
Παπαροδίτης

ΑΡΗ 331.1 Οικοδομική -Τεχνολογία Κτιρίων


Ευφροσύνη
Ρούσσου

ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
ΑΡΗ 403.1 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής ΙΙ


Παῒσιος
Σκιτίνη

ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις


Σπύρος
Σπύρου

ΑΡΗ 200.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IΙΙ
ΑΡΗ 410.1 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής


Μιχάλης
Ψαράς

ΑΡΗ 201.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV