Εαρινό Εξάμηνο

Αιμίλιος Μιχαήλ ΑΡΗ 233- Οικοδομική ΙΙ
Δημήτρης Οικονομίδης ΑΡΗ 123- Σχεδιάσεις
Μάριος Χριστοδουλίδης ΑΡΗ 201- Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
Φωτεινή Ντανάλια ΑΡΗ 111 “Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι”

Χειμερινό Εξάμηνο

Αγγέλα Πέτρου ΑΡΗ 200- Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ
Αιμίλιος Μιχαήλ ΑΡΗ 230- Οικοδομική Ι
Δημήτρης Οικονομίδης ΑΡΗ 220- Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική
Μαρία Φιλοκύπρου ΑΡΗ 231- Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι
Μάριος Χριστοδουλίδης ΑΡΗ 400- Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII