Αλκηβιάδης Χατζηανδρέου ΑΡΗ 423 Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία
Ιωάννης Παπαδόπουλος ΑΡΗ 121 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκονική ΙΙ
Γιώργος Κυριαζής ΑΡΗ 201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙV
Γιώργος Τρύφωνος ΑΡΗ 301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI – Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Κρίστης Αλεξάνδρου ΑΡΗ 331 Οικοδομική-Τεχνολογία Κτιρίων
Παύλος Φιλίππου ΑΡΗ 313 Αρχιτεκονική και Φιλοσοφία
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις
Πέτρος Φωκαΐδης ΑΡΗ 211 Αρχιτεκτονική και Κοινωνία
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 410 Πρακτική της Αρχιτεκτονικής
Ρόγηρος Ιλλαμπάς ΑΡΗ 331 Οικοδομική Τεχνολογία Κτιρίων
Τερέζα Τουρβά ΑΡΗ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ
Χριστιάνα Ιωάννου ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I
Σταυρούλα Θραβάλου ΑΡΗ 539 Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονική Τεχνολογίας
Χρυσάνθη Κωνσταντίνου ΑΡΗ 401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII
Ιωάννα Καρύδη ΑΡΗ 340 Αρχιτεκονική Τοπίου
Γεωργία Δασκαλάκη ΑΡΗ 210 Ιστορία Αρχιτεκτονικής II
Χρύσω Ηρακλέους ΑΡΗ 332 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης
Δημήτριος Βενιζέλος ΑΡΗ 310 Ιστορία & Θεωρία – Σύγχρονη Αρχιτεκονική
Ελένη Μαλακτού ΑΡΗ 110 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
Χρίστος Παπαστεργίου ΑΡΗ 100 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I